Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Jumat, 13 Juni 2008

QS.112 Al-Ikhlash (keesaan Allah)

Surat Makkiyah, 4 ayat. Dinamakan "Al-Ikhlash" karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian ke-Esaan Allah Swt.

Video.1 : Bacaan QS.112 Al-Ikhlash, ayat 1 - 4.
Qari : Shaykh Hajjaj Hindawi


Video.2 : Bacaan QS.112 Al-Ikhlash, ayat 1 - 4.
Qari : Mishary Rashid al-Afasy.

Video.3 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat Al Ikhlas (Bagian.1)

Video.4 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat Al Ikhlas (Bagian.2)

Video.5 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat Al Ikhlas (Bagian.3)

Video.6 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat Al Ikhlas (Bagian.4)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.


1:112

qul huwa allaahu ahadun
[112:1]
Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

English: Say: He, Allah, is One.

2:112

allaahu alshshamadu
[112:2]
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

English: Allah is He on Whom all depend.

3:112

lam yalid walam yuuladu
[112:3]
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

English: He begets not, nor is He begotten.

4:112

walam yakun lahu kufuwan ahadun
[112:4]
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

English: And none is like Him.

Tidak ada komentar: