Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Minggu, 15 Juni 2008

QS-55 Ar-Rahmaan (yang maha pemurah)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 78 ayat. Nama "Ar-Rahmaan" diambil dari kata yang sama yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Ar Rahmaan adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surat ini menerangkan kepemurahan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Video.1 : Bacaan QS.55 Ar-Rahman, ayat 1 - 78.
Qari :

Video.2 : Bacaan QS.55 Ar-Rahman, ayat 1 - 78.
Qari : Sheikh Sudais (Mekah)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:55

alrrahmaanu
[55:1]
(Tuhan) Yang Maha Pemurah, English: The Beneficent God,

2:55

'allama alqur-aana
[55:2]
Yang telah mengajarkan al Quraan. English: Taught the Quran.

3:55

khalaqa al-insaana
[55:3]
Dia menciptakan manusia. English: He created man,

4:55

'allamahu albayaana
[55:4]
Mengajarnya pandai berbicara. English: Taught him the mode of expression.

5:55

alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin
[55:5]
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. English: The sun and the moon follow a reckoning.

6:55

waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani
[55:6]
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Nya.
English
: And the herbs and the trees do adore (Him).

7:55

waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana
[55:7]
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
English: And the heaven, He raised it high, and He made the balance

8:55

allaa tathghaw fii almiizaani
[55:8]
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
English: That you may not be inordinate in respect of the measure.

9:55

wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana
[55:9]
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
English: And keep up the balance with equity and do not make the measure deficient.

10:55

waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami
[55:10]
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
English: And the earth, He has set it for living creatures;

11:55

fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami
[55:11]
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
English: Therein is fruit and palms having sheathed clusters,

12:55

waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani
[55:12]
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
English: And the grain with (its) husk and fragrance.

13:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:13]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

14:55

khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari
[55:14]
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
English: He created man from dry clay like earthen vessels,

15:55

wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin
[55:15]
dan Dia menciptakan jin dari nyala api. English: And He created the jinn of a flame of fire.

16:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:16]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

17:55

rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni
[55:17]
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
English: Lord of the East and Lord of the West.

18:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:18]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

19:55

maraja albahrayni yaltaqiyaani
[55:19]
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
English: .He has made the two seas to flow freely (so that) they meet together:

20:55

baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani
[55:20]
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
English: Between them is a barrier which they cannot pass.

21:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:21]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

22:55

yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu
[55:22]
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
English: There come forth from them pearls, both large and small.

23:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:23] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

24:55

walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami
[55:24]
Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di
English: And His are the ships reared aloft in the sea like mountains.

25:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:25]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

26:55

kullu man 'alayhaa faanin
[55:26]
Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
English: Everyone on it must pass away.

27:55

wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami
[55:27]
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
English: And there will endure for ever the person of your Lord, the Lord of glory and honor.

28:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:28]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

29:55

yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa fii sya/nin
[55:29]
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
English: All those who are in the heavens and the earth ask of Him; every moment He is in a state (of glory).

30:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:30]
Maka ni'mat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

31:55

sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani
[55:31]
Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
English: Soon will We apply Ourselves to you, O you two armies.

32:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:32]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

33:55

yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaanin
[55:33]
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
English: O assembly of the jinn and the men! If you are able to pass through the regions of the heavens and the earth, then pass through; you cannot pass through but with authority.

34:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:34]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

35:55

yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa tantashiraani
[55:35]
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
English: The flames of fire and smoke will be sent on you two, then you will not be able to defend yourselves.

36:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:36]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

37:55

fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani
[55:37]
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
English: And when the heaven is rent asunder, and then becomes red like red hide.

38:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:38]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

39:55

fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun
[55:39]
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
English: So on that day neither man nor jinni shall be asked about his sin.

40:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:40]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

41:55

yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii waal-aqdaami
[55:41]
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
English: The guilty shall be recognized by their marks, so they shall be seized by the forelocks and the feet.

42:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:42]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

43:55

haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna
[55:43]
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
English: This is the hell which the guilty called a lie.

44:55

yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin
[55:44]
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
English: Round about shall they go between it and hot, boiling water.

45:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:45]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

46:55

waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani
[55:46]
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.
English: And for him who fears to stand before his Lord are two gardens.

47:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:47]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

48:55

dzawaataa afnaanin
[55:48]
kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
English: Having in them various kinds.

49:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:49]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

50:55

fiihimaa 'aynaani tajriyaani
[55:50]
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir
English: In both of them are two fountains flowing.

51:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:51]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

52:55

fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani
[55:52]
Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
English: In both of them are two pairs of every fruit.

53:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:53]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

54:55

muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wajanaa aljannatayni daanin
[55:54]
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.
English: Reclining on beds, the inner coverings of which are of silk brocade; and the fruits of the two gardens shall be within reach.

55:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:55]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

56:55

fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun
[55:56]
Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
English: In them shall be those who restrained their eyes; before them neither man nor jinni shall have touched them.

57:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:57]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

58:55

ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu
[55:58]
Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
English: As though they were rubies and pearls.

59:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:59]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

60:55

hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu
[55:60]
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
English: Is the reward of goodness aught but goodness?

61:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:61]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

62:55

wamin duunihimaa jannataani
[55:62]
Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi. English: And besides these two are two (other) gardens:

63:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:63]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

64:55

mudhaammataani
[55:64]
Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya. English: Both inclining to blackness.

65:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:65]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

66:55

fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani
[55:66]
Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. English: In both of them are two springs gushing forth.

67:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:67]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

68:55

fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun
[55:68]
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
English: In both are fruits and palms and pomegranates.

69:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:69]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

70:55

fiihinna khayraatun hisaanun
[55:70]
Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
English: In them are goodly things, beautiful ones.

71:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:71]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

72:55

huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami
[55:72]
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. English: Pure ones confined to the pavilions.

73:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:73]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

74:55

lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun
[55:74]
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
English: Man has not touched them before them nor jinni.

75:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:75]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

76:55

muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin
[55:76]
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
English: Reclining on green cushions and beautiful carpets.

77:55

fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
[55:77]
Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
English: Which then of the bounties of your Lord will you deny?

78:55

tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami
[55:78]
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
English: Blessed be the name of your Lord, the Lord of Glory and Honor!

1 komentar:

Ciela Zhang mengatakan...

Thank you for the information you give hopefully in the future could be great again

Agen Domino Terpercaya
Agen Poker Online
Poker Online