Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Jumat, 13 Juni 2008

QS.114 An-Naas (manusia)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 6 ayat.
Nama "An-Naas" diambil dari kata "An-Naas" yang berulang-ulang kali disebut dalam surat ini.

Video.1 : Bacaan indah QS.114 An-Naas, ayat 1 - 6.
Qori :


Video.2 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat An Naas (Bagian.1).

Video.3 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat An Naas (Bagian.2)

Video.4 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat An Naas (Bagian.3)

Video.5 : Quraish Shihab - Tafsir Al Misbah Surat An Naas (Bagian.4)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:114

qul a'uudzu birabbi alnnaasi
[114:1]
Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

English: Say: I seek refuge in the Lord of men,

2:114

maliki alnnaasi
[114:2]
Raja manusia.

English: The King of men,

3:114

ilaahi alnnaasi
[114:3]
Sembahan manusia.

English: The God of men,

4:114

min syarri alwaswaasi alkhannaasi
[114:4]
Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

English: From the evil of the whisperings of the slinking (Shaitan),

5:114

alladzii yuwaswisu fii shuduuri alnnaasi
[114:5]
yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

English: Who whispers into the hearts of men,

6:114

mina aljinnati waalnnaasi
[114:6]
dari jin dan manusia.

English: From among the jinn and the men.

Tidak ada komentar: