Qori & Qori'ah

Qari Timur Tengah (Video) : Abdurahman Sudais (QS.6,31,35,37 - 39,41 ,42,45,47,54-59, 63-66,70,72,74,77,89,95,103-105,113), Ahmad Saud (QS. 24,33,52,73,) Abu Bakr Al-Shatery (QS. 10,70), Ahmad Nuaina (QS 16), Abdul Wali al-Arkani (QS. 68,69), Abdul Baset Abd Samad (QS.8,9,11,12,14,15,28,36,46,50,67,74,81,86,88,93,96,97,110), Abdel Alim (QS. 3), Al-Qitami (QS 6), Abdul Basid Kurdish (QS.74,76), Abd Aziz Al Ahmed (QS 34), Antar Said Musallim (QS 92), Abdul Wahhab Al Tantawy (QS 76,82), Fadh Al Kanderi (QS.1,9,38), Hindawi (QS. 112), Khamees al-Zahrani (QS .35), Maher Al Mugaily (QS. 2,13), Muhammed Tusi (QS 21), Mohammed Al-Mohysani (QS 29), Mishary Rashid Al-Afasy (QS.5,16,23,24,32,41,43,53,75,85,94,100,112), Mustafa Ismail (QS 66), Mahmood Bukhari QS(93), Saad Ghamdi (QS,44,67,102), Seyyid mütevelli (QS .3), Saad Nomani (QS. 5), Sheikh su'ud (QS.5,46,60,61,62), , Sheikh Ahmed bin Ajmi (QS.6,91), Salah Bukhatir (QS. 22,30,71), Sheikh Jebril (QS.27,111),Salem Al Afghan QS(90), Tawfeeq As-Sayegh (QS 7), Yassir Alfilkawi (QS 8)

Qari Indonesia (Video) : H. Muammar ZA (QS. 4,78,79,80,82,83,84,87,99)

Qari’ah (Video) : Somaya Abdul Aziz (QS.89,91,96)

Tafsir Al Misbah Quraish Shihab (Video) : QS (89,92, 103, 104, 107, 108, 113, 114)

Jumat, 13 Juni 2008

QS.105 Al-Fiil (gajah)

Surat Makkiyah (turun di Mekah), 5 ayat.
Nama surat ini diambil dari ayat pertama surat ini.

Video : Bacaan QS.105 Al Fiil, ayat 1 - 5.
Qori : Abdul Rahman As Sudais (Saudi)

1:1

bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi
[1:1]
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.1
English: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

1:105

alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi-ash-haabi alfiili
[105:1]
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah1602?

English: Have you not considered how your Lord dealt with the possessors of the elephant?

2:105

alam yaj'al kaydahum fii tadhliilin
[105:2]
Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,

English: Did He not cause their war to end in confusion,

3:105

wa-arsala 'alayhim thayran abaabiila
[105:3]
dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,

English: And send down (to prey) upon them birds in flocks,

4:105

tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin
[105:4]
yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,

English: Casting against them stones of baked clay,

5:105

faja'alahum ka'ashfin ma/kuulin
[105:5]
lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

English: So He rendered them like straw eaten up?

Tidak ada komentar: